Internazzjonali
Obezita Tifel Obese Obesity
L-obeżità tista’ titqies daqslikieku diżabbilta
18/12/2014   //   Internazzjonali, Saħħa, Unjoni Ewropea   //   No Comment

L-Ogħla Qorti tal-UE iddeċidiet li l-obeżita kapaċi tikkostitwixxi diżabbilta, fil-kuntest tal-liġi Ewropea. Dan wara li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kienet mitluba tgħaddi l-verdett fil-każ ta’ raġel, residenti fid-Danimarka u li xo ...

Sport
Ekonomija
Bank of Valletta BOV Centre Tower
L-estensjoni tal-kera ta’ House of Four Winds fil-qofol tal-Laqgħa Annwali tal-BOV
18/12/2014   //   Ekonomija   //   No Comment

Il-ftehim tal-estensjoni tal-kera ta’ House of Four Winds mill-Bank of Valletta mal-Gvern kien punt ta’ diskussjoni mqanqal waqt il-Laqgħa Ġener ...

Qorti
qorti court
Żewġ tobba nisa mhux ħatja ta’ qtil involontarju b’negliġenza fil-qadi ta’ dmirijiethom
18/12/2014   //   Qorti   //   No Comment

Żewġ tobba nisa ġew illiberati mill-Maġistrat Consuela Scerri Herrera minn akkuża ta’ qtil involontarju minħabba negliġenza fil-qadi ta’ dm ...